Budgetbegeleiding

Budgetbegeleiding 

Door de toenemende vraag naar een financiële begeleiding van ondernemers bieden wij, vaak in het verlengde van een schuldregelingsstraject, maar ook in het algemeen, een begeleidingstraject van de financiële huishouding aan. Hierbij is een duidelijke scheiding van zakelijk en privé belangrijk. In overleg met de boekhouder en samen met de ondernemer stellen wij een budgetplan op, dat periodiek geëvalueerd en eventueel bijgesteld wordt. Met het doel om de ondernemer na verloop van tijd weer zelfstandig zijn financiën te laten beheren.