Schuldbemiddeling

Schuldbemiddeling

Indien een schuldsanering niet mogelijk is en als er in de nabije toekomst voldoende omzet gerealiseerd kan worden, zal op basis daarvan een regelingstraject worden opgesteld, waarbij het beschikbare bedrag per maand evenredig en op basis van preferentie verdeeld wordt onder de crediteuren. De duur van het opgestelde traject wordt per situatie door ons bekeken en beoordeeld.